Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ thay đổi trong cuộc sống làm việc

Đưa ra lựa chọn là một quyết định khó khăn và sợ thay đổiĐối với hầu hết mọi người, đó là điều không thể tránh khỏi. Sự không an toàn rằng cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu hoặc phải bắt đầu lại mang lại là rất lớn, nhưng nó có thể còn lớn hơn khi các quyết định gắn liền với thế giới chuyên nghiệp.

Một chọn nghề Khi bắt đầu sự nghiệp, thay đổi công việc, thay đổi thành phố vì lý do nghề nghiệp, đại diện cho những bước tiến lớn trong cuộc sống của hầu hết mọi người và việc sợ hãi khi nhu cầu của thị trường buộc chúng ta phải đi một con đường mới. Kiểm tra lời khuyên cho vượt qua nỗi sợ thay đổi trong cuộc sống làm việc.

Chọn nghề có thể là một trong những quyết định khó khăn nhất và nỗi sợ hãi xuất phát từ niềm tin rằng chuyên gia tương lai hoàn toàn được quyết định bằng cách đưa ra các quyết định đầu tiên, như chọn khóa học nào trong kỳ thi tuyển sinh.


Điều đáng ghi nhớ là các quyết định đầu tiên rất quan trọng, nhưng sự nghiệp mỗi cái là kết quả của những lựa chọn khác nhau được thực hiện theo thời gian và những lựa chọn này không dứt khoát, luôn luôn có thời gian để rẽ khác.

Trong những trường hợp này, khi sự không an toàn là không đổi vì đưa ra quyết định mang gánh nặng trách nhiệm lớn, hướng dẫn chuyên môn hoặc hướng nghiệp có thể là một khởi đầu tốt.

Hỗ trợ từ một chuyên gia, thường là một nhà tâm lý học, có thể rất có giá trị trong việc khám phá các kỹ năng và khả năng của người đầu tiên trong thị trường việc làm. Ngoài ra, nói chuyện cởi mở với bạn bè và gia đình về những khó khăn trong công việc đầu tiên hoặc lựa chọn học đại học của bạn có thể giúp ích.


Khi thay đổi, dù là công việc hay thành phố, là một phần cuộc sống của một chuyên gia đã ở trong thị trường việc làm trong nhiều năm, thời điểm có thể tinh tế hơn, nhưng tất cả chỉ là vấn đề thích ứng.

Điều quan trọng cần nhớ là nhiều như con đường có vẻ là hoàn toàn mới, đó là sự tiến hóa. Vì vậy, xem sự thay đổi là một cơ hội học tập, thông tin và trải nghiệm tuyệt vời có rất nhiều điều để thêm vào nó, và nó làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Mặt khác, mọi thứ dường như còn phức tạp hơn khi sự thay đổi đến từ việc nhận ra rằng một lựa chọn trong quá khứ là không phù hợp hoặc không còn phù hợp với thời điểm hiện tại của cuộc sống.


Trong những trường hợp như vậy, cảm giác thất bại, xấu hổ, thất vọng, trống rỗng và sợ hãi là phổ biến, nhưng nó là một phần của quá trình trưởng thành, cả cá nhân và chuyên nghiệp, để biết cách xử lý nó.

Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng là phải tránh đưa ra quyết định bốc đồng hoặc không quan trọng. Để làm như vậy, người ta phải luôn suy nghĩ về lý do của sự thay đổi, hiểu hậu quả, chịu đựng sự không chắc chắn của kết quả và trên hết, học cách sửa các bước sai.

Do đó, rõ ràng là đối phó với những thay đổi Nó không tuyệt vọng như nó có vẻ. Trong mọi trường hợp, thay đổi chân trời cần sự kiên nhẫn và can đảm, nhưng nó có thể là một thử thách hấp dẫn với kết quả đáng ngạc nhiên.

CÁCH VƯỢT QUA SỰ SỢ HÃI - Thiền Đạo (Có Thể 2022)


  • Sự nghiệp & Tài chính
  • 1,230