10 cảnh quan tuyệt vời được tạo ra chỉ bằng thực phẩm

Hình ảnh mô tả cảnh quan thực hoặc tưởng tượng được tạo ra chỉ bằng thực phẩm. Đây là cách Carl Warner tạo ra loạt phim? Foodscapes ?. Ông nói rằng ông đặt các thành phần trên bàn, sau đó chụp ảnh chúng và sử dụng photoshop để phóng to hình ảnh, không phải để lắp ráp chúng.

Ngoài khía cạnh nghệ thuật, các mảnh cũng có thể được sử dụng để thuyết phục trẻ em rằng trái cây và rau quả là thực phẩm hấp dẫn. Kiểm tra các bức ảnh:

[ngg_images display_type = photocopyrati-nextgen_pro_horizontal_filmstrip gallery_ids = 736]

Qua Carl Warner

20 điều bạn chỉ có thể thấy khi đến Nhật Bản (Có Thể 2021)


  • 1,230